Relay Installation Stockholm AB
Gustav III Boulevard 46
169 73 Solna

kontakt@relay.se
+46 70 557 66 08

Facebook

Vårt tillvägagångssätt

Vi på Relay arbetar med installationer inom el, tele och säkerhet inom kommersiella fastigheter (exempelvis köpcentrum, hotell och kontor), sjukhus samt skolor.

För att uppnå ett så bra arbetsklimat som möjligt arbetar vi gärna nära kunden i tidiga skeden, oftast redan i fas1. Då kan vi säkerställa att rätt resurser kommer i spel på ett effektivt sätt, föreslå alternativa lösningar samt göra inköp i god tid. Detta leder till besparingar för kunden och vi säkerställer kostnadsramar, reducerar risker och löser problem innan de hinner uppstå. Effektiv produktionsplanering kallar vi det.

För att nå förbättrad produktivitet jobbar vi med samordnad design och planering, inköpslogistik och prefabricering. Med fabricering når vi ökad effektivitet, kvalitet, lägre kostnader och ökad säkerhet för montörerna.

Vi eftersträvar långvariga, nära relationer med våra kunder och tillsammans är vår strävan att alltid nå lyckade resultat – med ansvar skapar vi engagemang!