Relay Installation Stockholm AB
Gustav III Boulevard 46
169 73 Solna

kontakt@relay.se
+46 70 557 66 08

Facebook

KV RTC Arlanda

Relay har fått i uppdrag av IN3PRENÖR AB att utföra el- entreprenaden på KV RTC Arlanda

Projektet utförs som totalentreprenad i samverkan och omfattar både projektering och
utförande av komplexa elinstallationer , data säkerhet samt reservkraft.
Projektet påbörjas omgående och byggnaden är på ca 2700 kvadratmeter
Färdigställs november 2018 åt Luftfartsverket.
Kontraktssumma ca: 15 miljoner.
Vi ser fram emot ett mycket bra samarbete med IN3PRENÖR och slutkunden luftfartsverket
under projekttiden .

För mer information:
Jukka Kankkunen, VD Relay