Relay Installation Stockholm AB
Gustav III Boulevard 46
169 73 Solna

kontakt@relay.se
+46 70 557 66 08

Facebook

KV. Druvmusten

Relay har fått i uppdrag av BTH BYGG AB att utföra el-entreprenaden på KV. Druvmusten
Liljeholmen.
Installation av riksarkivet med tillhörande arkiv med kontor, hörsal, samt läsesalar i bergrum.
Projektet utförs som totalentreprenad och omfattar både projektering och utförande av
elinstallationen, data samt säkerhet.
Projektet påbörjas omgående och byggnaden är på ca: 6000 kvadratmeter
Färdigställs november 2018 .
Kontraktssumma ca: 6 miljoner.
Vi ser fram emot ett mycket bra samarbete med BTH BYGG AB.

För mer information:
Jukka Kankkunen, VD Relay