Relay Installation Stockholm AB
Gustav III Boulevard 46
169 73 Solna

kontakt@relay.se
+46 70 557 66 08

Facebook

KV Allégården BOTKYRKA KOMMUN

Relay har fått i uppdrag av IN3PRENÖR AB att utföra EL-
Entreprenaden på KV Allégården i Botkyrka kommun.
Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan och omfattar
både projektering och utförande av Elinstallationer, data, säkerhet
samt reservkraft. Projektet påbörjas omgående och byggnaden är
på c:a 7500 Kvadratmeter. Färdigställs november 2018 åt Botkyrka
Kommun. Kontraktssumma c:a 18 miljoner. Vi ser fram emot ett
mycket bra samarbete med IN3PRENÖR och slutkunden Botkyrka
Kommun under projekttiden.

För mer information:
Jukka Kankkunen, VD Relay